Paweł Zworski


 


Paweł Zworski

 

 

 

Krótka biografia

 

1929 Augustów ‒ 2017 Wrocław

Urodził się 20 kwietnia 1929 roku w Augustowie. Sześć lat był na zesłaniu w Północnym Kazachstanie. Szkołę średnią ukończył w Jeleniej Górze w 1951 roku. W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Doktorat uzyskał w roku 1965 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Na stanowisko docenta w Politechnice Wrocławskiej powołany został w roku 1972. Pracę dydaktyczną rozpoczął w roku 1955 w Katedrze Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1956-1968 pracował w Katedrze Maszyn Wodnych Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, a od roku 1970 na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

Uprawiana specjalność ‒ budowa i eksploatacja maszyn wodnych. Obszar zainteresowań naukowych dotyczy projektowania i eksploatacji pomp i układów pompowych specjalnego przeznaczenia, a zwłaszcza pomp i układów pompowych do przetłaczania mieszanin wielofazowych, w układach transportu hydraulicznego ciał stałych. Opracował metodę projektowania i był głównym projektantem pomp o pierścieniu wodnym, pomp i układów roboczych pogłębiarek ssąco-refulujących, układów odwadniania głębokich kopalń. Był inicjatorem i kierownikiem budowy Laboratorium Pomp i Transportu Hydraulicznego Politechniki Wrocławskiej.

Pełnił funkcje pełnomocnika rektora ds. praktyk zagranicznych, zastępcy dyrektora ds. studenckich, kierownika Zakładu Napędów Hydraulicznych i Pomp Wirowych, Kierownika Zespołu Dydaktycznego Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych, kierownika Zespołu ds. Głównego Odwadniania Kopalń Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pomp Przemysłowych w Warszawie, Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ekologicznego oraz członkiem honorowym Rady Wydziału Aparatury Chemicznej w Pecs na Węgrzech. Jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań Wschodu Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezesem Stowarzyszenia Jamno, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Dolnośląski, członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Jest autorem lub współautorem 35 prac publikowanych, w tym 15 patentów i 3 wzorów użytkowych oraz rozdziału Pompy o pierścieniu wodnym w książce A.T. Troskolańskiego i Łazarkiewicza Pompy wirowe (1969, 1973), tłumaczonej na język niemiecki, angielski, francuski i chiński. Był promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich. Przeszedł na emeryturę w roku 1994, nie obniżając jednak stopnia aktywności zawodowej i społecznej. W latach 1998-2001 kierował zespołem realizującym projekt celowy dotyczący zatapialnych pomp gruntowych z mechanicznym i strumieniowym układem urabiającym typu ZPG-E, przeznaczonych do podwodnego urabiania i przetłaczania hydromieszanin polidyspersyjnych. Uzyskał świadectwo patentowe na te pompy. Ściśle współpracował z redakcją czasopisma Pompy Pompownie, biorąc aktywny udział w spotkaniach producentów i użytkowników pomp.

Prowadził wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych, w tym wykłady monograficzne Pompy i układy pompowe i Transport hydrauliczny oraz prace przejściowe i dyplomowe.

Był promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich, 13 recenzji prac doktorskich oraz licznej grupy magistrów inżynierów.

Odszedł do Domu Ojca po ciężkiej chorobie, lipiec 2017.

Pełnione funkcje

- Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Zagranicznych
- Zastępca Dyrektora ds. Studenckich
- Kierownik Zakładu Napędów Hydraulicznych i Pomp Wirowych
- Senior Budowy i Kierownik Laboratorium Pomp i Transportu Hydraulicznego
- Kierownik Zespołu Dydaktycznego Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych
- Kierownik Zespołu ds. Głównego Odwadniania Kopalń LGOM
- Honorowy Członek Rady Wydziału Aparatury Chemicznej WSI Pecs Węgry
- Członek Rady Naukowej OBR Pomp Przemysłowych w Warszawie
- Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ekologicznego Jamno

oraz

- Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Wschodu Uniwersytetu Wrocławskiego
- Wiceprezes Stowarzyszenia Straż Mogił Polskich Na Wschodzie
- Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Dolnośląski
- Członek Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków
- Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Odznaczenia, nagrody

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Złoty Krzyż Zasługi
- Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
- Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Złota Odznaka Budowniczego Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego
- Odznaka Honorowa Sybiraka
- Zespołowa Nagroda Ministra SWiT
- 3 Zespołowe Nagrody Ministra Ochrony Środowiska
- Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej
- Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej
- Nagrody Dyrektora Instytutu Politechniki Wrocławskiej
- 3 Wyróżnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich za najlepsze prace dyplomowe

 

 

INDEKS   |   BIOGRAFIA   |    TEKSTY   |   Sybir   |   FOTO   |   KONTAKT


Copyright © Paweł Zworski